Spis przystanków

Spis dotyczy wyłącznie linii prywatnych (do prywatnych zaliczono również linie PKS BUS).

Spis przystanków krakowskich i wielickich oparty jest głównie na nazwach stosowanych przez MPK i obejmuje przystanki, które mija na swej drodze dana linia, niekoniecznie zatrzymując się na danym przystanku, lub zatrzymując się wyłącznie w jednym kierunku. (Uwaga! Niektóre linie jadąc przez Wieliczkę w kierunku Krakowa zatrzymują się na przystankach Wieliczka Cmentarz i Kościół, a w kierunku przeciwnym - na przystanku Wieliczka Rynek.)

Spis pozostałych miejscowości nie uwzględnia konkretnych przystanków ani faktu zatrzymywania się lub nie - oznacza tylko, że dana linia przejeżdża przez daną miejscowość.

Niektóre linie uwzględniono w spisie tylko na niektórych przystankach / w niektórych miejscowościach (np. tylko na przystankach końcowych).

Większość linii posiada rozkłady tylko z przystanków końcowych, więc istnienie danego przystanku / danej miejscowości w spisie nie oznacza jednocześnie istnienia odpowiedniego rozkładu.